SHANTYKOOR DE BIESBOSCH

OVER ONS

SHANTYKOOR DE BIESBOSCH WERD JANUARI 2008 IN WERKENDAM OPGERICHT

MET ALS DOELSTELLINGEN

1

Het op een zo goed maar bovenal plezierige wijze ten gehore brengen van shanties, en deze seasongs en shanties te bewaren als cultureel erfgoed.

2

Voor tijdens en na het zingen creëren van gezelligheid en saamhorigheid, voor zowel de leden als muzikanten, leidinggevenden of anderszins betrokkenen.

3

Het verzorgen van optredens, voornamelijk ten behoeve van ouderen, zieken of mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking. We treden daarom regelmatig op in zorginstellingen, ziekenhuizen of op hospitaalschepen.

4

Het tijdens repetitieavonden en optredens zo breed mogelijk onder de aandacht brengen van de gemeente Werkendam en onze sponsoren middels diverse vormen van reclame.

5

Onze vereniging stelt zich ten doel om het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen.

Voortvarend werd van wal gestoken en dat er een breed draagvlak was bleek uit de getoonde interesse. Op zich niet vreemd, gezien de verbondenheid met het water en de nautische achtergronden van veel inwoners van Werkendam. Vrijwel vanaf het begin telde het koor ongeveer 70 leden, een aantal gelijk aan het huidige. Vanaf de afvaart waren er ook vrouwen welkom in het koor. De oprichters moeten gedacht hebben “hij die zijn vrouw meeneemt komt nooit te laat thuis”.

Wat is nu een shanty en wanneer worden de liederen het mooist gezongen. De shanty is een arbeidslied en was gebonden aan bepaalde werkzaamheden of handelingen en dienden coördinerend voor de gezamenlijke verrichte , ritmisch verlopende, fysieke arbeid aan boord van een schip en de man die de orders uitzingt en de rest die antwoord. Er zijn verschillende soorten shanties. Haalshanty-hijsen van de zeilen, Gangspilshanty- anker opdraaien, Ballastshanty -ballast aan boord brengen, Pompshanty- water uit het ruim pompen, Forebitters -vrijetijdsliedjes. De forebitters waren meestal protestliederen op de slechte werkomstandigheden en de tirannie van de kapitein, stuurman en de bootsman.

De shanties zijn het allermooist als ze life gezongen worden, en het koor door zijn consumptiebonnen heen is met een enthousiast meezingend publiek. Shantykoor de Biesbosch heeft zich ontwikkeld tot een muziekgezelschap van allure. Tijdens het bezoek aan onze site wensen wij u veel plezier.